# سازگاری_زناشویی

بررسی رابطه عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی در میان زنان ارومیه

نویسندگان : الهه قربانی [1]، سعید سعادتمند[2] ، فیروزه سپهریان [3] [1]  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ارومیه [2] کارشناسی ارشد روانشناسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 126 بازدید