زندگی بسیار مسحور کننده

است فقط باید با عینک مناسبی

 

 به آن نگریست.

 

 

(دوما)

/ 2 نظر / 14 بازدید
آزاده

چنان قوي باش كه هيچ عاملي آرامش تو را برهم نزند. آنقدر بزرگ باش كه نگران نشوي. آنقدر نجيب و موقر باش كه نگران نشوي و آنقدر شاد باش كه اجازه ندهي مشكلي بروز كند . من آپم . خوشحال ميشم به من سر بزني و نظرتو در مورد مطلبم بدي . ممنون برای دین مطالب وب باید به page ------» encoding-----»unicode-----»utf8رو انتخاب كنيد با تشكر

گارفيلد

سلام مثل ادي بود و مثل ادي بيمزه[ابله]