معرفی کتاب

کتابهایی که یک دانشجوی روانشناسی خوب است که بخواند :

 

1- روان شناسی کمال  گیتی خوشدل

2- فشار روانی مارتین سنمیر ترجمه بلورچی

3- لوگوتراپی یا انسان در جستجوی معنا دکتر ویکتور فرانکل

4- روانشناسی بالینی پرون و پرون ترجمه دکتر منصور

5- بالینی کودک ترجمه جمعی از نویسندگان

6- تاریخ جنون میشل فوکو

7- کودک خوش بین از مارتین سلیگمن

8- روان درمانی و معنویت

9- بهداشت روانی ترجمه دکتر سهرابی

10- بهداشت روانی ترجمه دکتر کیانوش هاشمیان

11- شخصیت پرون ترجمه کدیور ، دکتر ناصری

12- هوش هیجانی گلدمن

13 - مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV اوتمر و اوتمر

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید