«آنکه چرایی در زندگی دارد ، با هر چگونه ای خواهد ساخت »

 

                                                                             فردریش نیچه

/ 2 نظر / 18 بازدید
امید

سلام با ...... ............. « تفسیر آیه 35 سوره نور » ........... ...................................................................به روزیم. منتظریم.......[گل]

ساز مخالف

جمله زیبایی بود من هم یه هدیه بهت می دم زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. (دوما) موفق باشی یا علی