ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

«آنکه چرایی در زندگی دارد ، با هر چگونه

ای خواهد ساخت »

 

                                              

                             

فردریش نیچه