رفتارهای اجتماعی مطلوب
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: رفتار اجتماعی مطلوب ،prosocial behaviour

عبارت رفتار اجتماعی مطلوب در دهه 1970 برخاست و منجر به تجزیه و تحلیل روان شناختی کمک رسانی ، سهیم کردن و فرایندهای مشارکتی شد .

 

تعاریف

 

● رفتار اجتماعی مطلوب به عنوان فعالیتهای داوطلبانه ای که قصد دارند به فرد یا گروهی دیگر سود برساند توصیف می شوند ( آیزنبرگ و ماسن ، به نقل از آنا بیکر 2010) .

 رفتار اجتماعی مطلوب به مجموعه ای از فعالیتها اشاره دارد که قصد حل برخی از درخواست های دریافی از دیگران را دارد ، به عنوان مثال کمک به فقرا ، رساندن کمک های اولیه به شخص مصدوم و ... ( همان منبع)

رفتارهای اجتماعی مطلوب زمانی رخ می دهد که فردی به دیگران کمک کند ، به خصوص زمانیکه هدفی جز کمک به دیگران ندارد (changingminds.org) .

اصطلاح رفتار اجتماعی مطلوب اعمالی را که نشان دهنده احساس همدردی ، نگرانی و مراقبت و اخلاقیات : شامل مشارکت ، همکاری ، کمک به دیگران ، بخشش ، ستایشگری ، اجابت ، گفتن حقیقت ، دفاع از دیگران ، با گرمی و محبت از دیگران حمایت کردن ، پرورش و راهنمایی ، و حتی عمل نوعدوستی از به خطر انداختن زندگی خود تا دیگران است را بیان می کند ( ادوارد و فوربس ، ).

رفتار اجتماعی مطلوب به رفاه و حقوق دیگران ، احساس نگرانی و همدلی برای آنها و فعالیت در مسیرهایی که به دیگران سود می رساند ،اشاره دارد ( ویکی پدیا).

نوع وسواسی رفتار اجتماعی مطلوب توسط نوعدوستی ، که علاقه ناخودآگاهی است برای کمک به افراد دیگر ، برانگیخته شده است ( ویکی پدیا).

رفتار اجتماعی مطلوب متضاد کلمه ضد اجتماع است ( کلی ،2009) .

رفتار اجتماعی مطلوب ، مهارتهای ارتباطی است که دیگران را به احساس مثبت و جستجوی تعامل دعوت می کند ( همان منبع ).